Jeg møder dig med ro & nærvær i et trygt rum..

Et trygt rum

Hvad er psykoterapi?

Første gang du kommer i min praksis, finder vi i fællesskab ud af, hvad du ønsker at få ud af et terapiforløb. Det er en samtale om, hvad der er relevant for dig at tale om her og nu. Det er din virkelighed og dine behov, der er vigtige for mig at lytte til. Derudfra tilpasser jeg metoder og psykologiske retninger. Alt sammen med en anerkendende og respektfuld tilgang. Det er min oplevelse, at det ofte er en forløsning bare at dele sin historie med en  udenforstående.

Du vil få mulighed for at opleve en helhedsorienteret måde at arbejde med dig selv på, som kan være forløsende. Du vil lære at forbinde krop, sind og sjæl og lære nye livsstrategier og få nye perspektiver på dit liv.

Måske kan du kende dine udfordringer i en af følgende emner:

Personlige udfordringer

Hvordan har du det i virkeligheden? Har du mistet kontakten til dig selv, din sårbarhed og dit hjerte, og kan du ikke sætte ord på dig selv og dine følelser? Eller ved du ikke, hvilken vej du skal gå, eller hvad du skal stille op med det, der fylder i dit liv? Det er givende at opleve, at du kan finde svaret i dig selv med den rigtige hjælp. Du genkender måske noget af følgende:

 • Manglende glæde, energi og overskud
 • Svært ved at sætte dine grænser og mærke dig selv, og hvad du vil
 • Lavt selvværd/mindreværd
 • Altid at være din egen værste kritiker
 • Følelsen af ikke at være god nok, lægge låg på dig selv
 • Svært ved at realisere dig selv og finde vejen i livet
 • Måske prioriterer du alle andre før dig selv
 • Relationelle problematikker i forhold til relationer i familien, parforholdet, arbejdsmæssigt eller andet, der tager din energi
 • Omsorgssvigt i barndommen
 • Mobning
 • Nervøsitet og usikkerhed

Eksistentielle udfordringer

Når vi er i livet som mennesker, vil de fleste af os møde eksistentielle kriser. 

Livets store spørgsmål og overvejelser om vores grundvilkår melder sig ofte, når der opstår store ændringer i vores liv. Det er nogle emner, der kan fylde meget, og derfor kan det være svært at gå med alene. Det er vigtigt at dele byrden, så er den halvt så tung at bære. 

Herunder er nogle forslag til, hvad det kunne handle om:

 • Forladthedsfølelse fordi du måske har mistet kontakten til dig selv?
 • Følelsen af at være alene, ensom eller føle dig udenfor fællesskabet
 • Følelsen af tomhed indeni
 • Ansvar og frihed og mod til at træffe de svære beslutninger
 • Livskriser, tab eller sorg 
 • Manglende mening med livet – hvad er meningen med mit liv?
 • Identitetskrise: Hvem er jeg egentlig?
 • Hvordan lever jeg mit liv – og hvordan ønsker jeg at leve mit liv?

Traumer & smerte

Det er meget grænseoverskridende at være udsat for en traumatisk hændelse. Når det sker, går kroppen i alarmberedskab, og vores nervesystem bliver aktiveret til: Kamp, flugt eller frys. I den forbindelse lukkes ned for at mærke kroppen/dig selv, fordi det er for skræmmende eller smertefuldt at komme i kontakt med det, der sker der. I arbejdet med traumer er det vigtigt at have en, der er der for dig og er dit anker, en tryg havn, så du kan finde tilbage til dig selv. Traumer og smerte kan vise sig på forskellige måder:

 • Som en blokering, der gør, at du ikke kan finde din livsenergi og glæde
 • En oplevelse og følelse af skyld og skam 
 • Håbløshed, fortvivlelse og magtesløshed
 • Et højt alarmberedskab og mistillid 
 • Et selvkritisk perspektiv
 • At du har lavet så tyk en mur af beskyttelse omkring dig, at heller ikke det gode kan komme igennem til dig 
 • Svære og intense følelser
 • Muskelspændinger, smerter eller ondt i maven, uro eller hjertebanken

Smerte-sår kan komme i forbindelse med ikke at føle sig set, hørt eller forstået/mødt lige der, hvor man er.

Der er en vej til at forløse det hele ved at give de svære følelser og minder plads.

“Lyt til din krops tavse stemme, den har et budskab til dig!”


Stress

Det er vigtigt at tage ansvar for dig selv, hvis du er stresset. Det handler om dit helbred og din fremtid. Jeg vil opfordre dig til at tage et helikopterperspektiv på dig selv, hvor du betragter dig selv ovenfra. Måske ser du noget, du ikke var bevidst om. Det kan handle om: 

 • At have en følelse af, at livet styrer dig, og du løber efter
 • At du oplever hjertebanken eller smerter i kroppen
 • Er træt, har urolig eller dårlig søvn
 • Har tankemylder
 • Er fraværende, glemsom eller irritabel
 • Ikke kan tillade dig selv at stoppe op og tage et hvil
 • At du har et større forbrug af stimulanser (alkohol, tobak, sukker, kaffe)
 • Er optaget af “gøren” frem for “væren”
 • Føler at du er utilstrækkelig og ikke slår til hverken på job eller hjemme

“Life is what happens to you while you are busy making other plans”


Angst

Angst er en naturlig følelse, som vi alle skal have med os, så vi kan flygte eller kæmpe, når noget er farligt for os. Men i nogle tilfælde fylder angsten så meget og har taget så stor en plads i dig, at den ødelægger din livskvalitet. Det er vigtigt at vide, at du ikke er din angst. Den er et symptom på noget, og du kan få det bedre.

 • Den kan vise sig som en form for bekymrings-angst, ængstelse eller uro i forhold til uddannelse, arbejde, relationer, sygdom, arbejde eller økonomi 
 • Angst for at præstere og ikke gøre det godt nok, eksamensangst
 • Det kan være en frygt for, at andre tænker negativt om dig
 • Frygten for at blive syg eller dø
 • En følelse af mangel på tilhørsforhold
 • Følelser af utilstrækkelighed
 • Symptomerne på angst kan være anspændthed, rysten, vejrtrækningsproblemer, trykken for brystet, rødmen, sveden

Parterapi

For mange mennesker kan det, at leve i et parforhold, rumme vores største drømme og længsler, men lige så tit kan skænderier, skuffelser, svigt og misforståelser præge vores forhold.

Når to mennesker mødes, mødes også to forskellige historier, og vores tidligere erfaringer er ofte dem, der præger vores måde at være i parforholdet på og dem, der skaber udfordringerne.

I parterapi lærer I om jeres mønstre og får hjælp til at forstå hinandens og det samspil, der foregår mellem jer. Det vil give jer større indsigt og forståelse for hinanden.

Større kontakt og tillid kan hjælpe jer med at løse jeres konflikter mere åbent, så I kan nærme jer hinanden igen. 

Nogle gange er det også nødvendigt at få hjælp til at gå hver til sit.

Konflikterne er også parforholdets ulevede mulighed. Der er potentiale for at møde hinanden og dig selv – og dermed finde tilbage til dit eget frie udtryk gennem en personlig udvikling sammen med din partner. Måske kan jeres udfordringer handle om: 

 • Dårlig kommunikation
 • Skænderier, der ikke fører til konstruktive løsninger
 • Vrede og afmagt
 • Svigt, jalousi eller utroskab
 • Manglende forståelse for hinanden
 • Uenighed omkring forældreskab, familieliv og arbejdsliv
 • Nærhed og intimitet
 • Samarbejde efter skilsmisse 

Spiritualitet & personlig udvikling

Handler om en måde at være i livet på, hvor du kan leve som den ægte dig. Spiritualitet er en naturlig evne, vi alle er født med og kan bruge, hvis vi genskaber kontakten til den. Der er meget mere mellem himmel og jord, end vi ved, og vi er alle forbundet til noget større. Ved at lære at lytte til din intuition og finde ind til din værens-kerne går du sjælens vej. Og det gør du ved at have fokus på følgende:

 • Opnå forbindelse mellem krop, sind og sjæl, så du kommer mere i kontakt med dig selv
 • Have opmærksomhed på det, der sker i dig i nuet 
 • Finde vej til din inderste værens-kerne, din essens
 • Have kontakt til din indre visdoms kvinde/mand
 • Bruge din intuition, tro på den og lære at handle på den, så du kan være mere autentisk og til stede
 • Lære at vente på dig selv og have tålmodighed, fordi udvikling sker i bølger
 • Formå at rumme din egen energi gennem hjertet
 • At praktisere taknemmelighed og kærlighed 
 • At udleve dit hjertes længsel

Synkronisitet – en del af et spirituelt livssyn. Det handler om, at vi ved noget intuitivt, og at begivenheder opstår sammen på en meningsfuld måde uden, at vi kan forklare hvorfor. Det viser os et dybere og bredere aspekt af virkeligheden. Der er noget større derude. Der er en forbindelse mellem indre tilstande og ydre begivenheder, som giver mennesket en form for meningsdannelse.

“Hvis du ikke tror på din drøm, så spørg den del i dig, der gør!”


© Copyright. Christina Ros.
Psykoterapeut Christina Ros. CVR 42976180. Baldursgade 108, 6700 Esbjerg.