Arbejdsglæden skal holde hele livet

Og vi skal kunne holde til arbejdet!
Hvad kan vi selv gøre?

Af Chrisina Ros, tandplejer og selvstændig psykoterapeut, christinaros.dk

Selv om jeg var glad for mit fag og mit job, havde bekymringerne vokset sig store: Kan jeg holde til det, til jeg bliver 70 år? Hvad hvis jeg ikke kan arbejde som tandplejer, hvad kan jeg så arbejde som? Jeg kunne vælge at bekymre mig i mange år fremover, eller jeg kunne vælge at arbejde aktivt med mine bekymringstanker. Jeg valgte det sidste.

Der er flere gode grunde til at se på ‘det psykiske selv’ og tage selvudviklingen op i relation til jobbet. Hvad enten vi er nye eller erfarne i faget, har vi kompetencer, som fortjener at komme vores patienter til gode, men vi skal også være opmærksomme på, hvordan vi selv har det.

Vi skal kunne holde til jobbet på den lange bane både fysisk og psykisk. Og selv om det kan lyde banalt, skal vi huske os selv på, at det psykiske og mentale hænger nøje sammen med vores fysiske helbred og trivsel. Det ved du alt om som tandplejer, men husker du også at bruge denne viden, når det gælder dig selv?

Vores arbejdsstillinger ved stolen er ofte udfordrende. Vi er i et fag, hvor mange af os oplever smerter i kroppen forbundet med vores arbejdsstillinger. Det kender jeg selv alt til.

Et ordsprog lyder: Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Og det er betegnende for, hvorfor jeg dengang for snart 6 år siden valgte at supplere mit tandplejerjob med en uddannelse som psykoterapeut. I denne artikel fortæller jeg om min vej til at få styr på mine bekymringstanker og genvinde arbejdsglæden ved at arbejde med min personlige udvikling.

Det er en forudsætning og helt nødvendigt, at vores ergonomi og arbejdsforholdene på klinikken er i orden. Men helt nødvendigt er det også, at vi hver især er opmærksomme på at mærke efter og tillade os selv at være mennesker på jobbet – og ikke bare tonse derudaf for at præstere. Det er nemt at køre fast i vaner og mønstre. Det ved du også alt om som tandplejer.

Personlig udvikling blev en hjælp for mig, og her nogle år efter har jeg etableret min egen praksis som psykoterapeut, hvor jeg brænder for at hjælpe andre med at finde vej til glæde i hverdagen og løse op for problemstillinger via selvudvikling. Med denne artikel vil jeg gerne slå et slag for arbejdsglæden, som var et triggerpunkt i mit selvudviklingsforløb.

Smerter og ubalance

Kan jeg holde til det her, til jeg bliver 70 år? Sådanne bekymringstanker fyldte i min hverdag dengang, men jeg gjorde i lang tid, som jeg plejede. Jeg var i hovedet og evnede på daværende tidspunkt ikke at mærke efter i min krop og at tage hensyn til mig selv – førend min krop råbte op. Symptomerne var smerte og ubalance.

Hen ad vejen fandt jeg frem til, at min fysiske krop ikke var den eneste årsag til smerterne. Det handlede også om den måde, hvorpå jeg behandlede mig selv og de sider af min personlighed, jeg havde i spil hver dag. Jeg fandt ud af, at jeg i mit fokus på at præstere og gøre det godt faktisk endte med at være rigtig hård mod mig selv.

Processen med min egen selvudvikling har lært mig at lytte til og tage hånd om mig selv i hverdagen fremfor at bekymre mig en masse om fremtiden. Det har givet mig en helt anden hverdag, hvor jeg tillader mig selv at være menneske, mærke efter, holde en pause, tage en kop kaffe, trække vejret dybt og prioritere fysisk bevægelse.

Processen med min egen selvudvikling har lært mig at lytte til og tage hånd om mig selv i hverdagen fremfor at bekymre mig en masse om fremtiden.

Vær opmærksom på dig selv

Det er sådan al selvudvikling begynder. Det er sund fornuft og en nødvendig strategi for at holde til livet og arbejdslivet på den lange bane. Lad mig bruge en meta for fra psykoterapiens univers, som måske kan sætte tanker i gang hos dig:

Forestil dig, at du er et stort hus med mange værelser, Kælder, førstesal, balkon mv. Du har alle disse rum, facetter og potentialer i dit udgangspunkt, når du fødes som menneske. Gennem din opvækst dannes din personlighed – dit jeg – som et resultat af oplevelser, erfaringer og de indtryk, du har fået gennem årene og i opvæksten. I denne udvikling er døre blevet åbnet og døre lukket i. Der kan være potentialer, evner og sider af dig selv, som du måske er blevet afskåret fra at bruge eller dyrke. Du er tilbage med det, jeg kalder dine primære sider, dvs. de sider af dig selv, som du er vant til og tryg ved at bruge. Dine primære sider matcher dit billede af dig selv her og nu og hænger sammen med din opfattelse af, hvordan du skal være dig, hvordan du skal opføre dig, og hvordan du udfylder din rolle i dagligdagen. Herunder vil jeg nævne eksempler på sider af personligheden, som du måske kan genkende hos dig selv i større eller mindre grad.

 • Perfektionisten
 • Den pligtopfyldende
 • Indpiskeren
 • Den dømmende
 • Den overansvarlige
 • Kontrollanten
 • Den pæne pige / dreng
 • Knokleren
 • Den søde
 • Den omsorgsfulde
 • Den stressede
 • Den indre kritiker
 • Hjælperen
 • Den arbejdsomme
 • Den dovne
 • Brokkeren

Selv om du føler, at nogle sider kan være forbundet med negativitet eller skam, vil jeg opfordre dig til at se med venlighed på de forskellige egenskaber. De forskellige sider af din personlighed har hjulpet dig gennem livet. Spørgsmålet er bare, om visse sider af personligheden har fået for meget magt, undertrykker glæden i hverdagen og ikke hjælper dig i den retning, som du inderst inde gerne vil.

Find balancen i rollen som sundhedsprofessionel

Som sundhedsprofessionelle udgør samspillet mellem os og vores patienter en stor del af vores hverdag. I mødet med nogle patienter mærker vi en positiv energi og bliver ladet op, men vi møder også patienter, hvor vi efterfølgende kan føle os drænede. Hvordan er din energi efter en arbejdsdag? Hvordan er dine egne grænser i arbejdssammenhæng? Både i forhold til patienter, kollegaer og din chef? Og er der noget, du kan gøre for at passe på dig selv?

Det korte svar er ‘ja’.

Man kan ikke rumme alt

Indstil dig på hver dag at arbejde med dig selv og udvikle dig. Du kan finde inspiration i boksen på modsatte side. At kunne mærke sine grænser er et vigtig skridt på vejen. Det kan være svært at sige ‘nej’, men et ‘nej’ kan være en god egenomsorg.

Vær bevidst om, hvad du kan rumme at lytte til fra dine patienter og accepter, at du har brug for at bearbejde og ikke altid kan rumme det hele.

Kroppen i jobbet

Fysisk aktivitet kan løsne spændinger i kroppen og øge blodomløbet. Jeg taler ikke krævende motionsformer. Ryst dine arme og forestil dig, at du ryster dårlige oplevelser eller tung energi ud af kroppen. Spænd af flere gange dagligt. Sving med armene og forsøg at føle dig fri. Find gerne gode yogaøvelser eller andre strækøvelser til anspændte muskler. Hæng dig i døråbningen og bliv strukket ud. Få frisk luft.

Brug rolige, dybe åndedrag til at få ny energi og ro. Der er mange videoer på YouTube med forskellige vejrtrækningsøvelser. En nem øvelse er at trække luft ind stille og roligt via næsen og puste langsomt ud gennem munden. Åndedrættet er en effektiv måde at få ro i kroppen og giver mulighed for at mærke, hvordan kroppen har det. Med et bevidst åndedræt kan du øve dig i at slippe spændinger.

I arbejdsgivers interesse

At du passer på dig selv og er opmærksom på dine behov er ikke ensbetydende med, at du er mindre effektiv eller tjener mindre ind til klinikken. Det er min egen erfaring.

Ved at være mere opmærksom på mig selv i hverdagen og ikke udskyde og ignorere helt naturlige behov, har jeg fået mere energi og overskud. Det skaber helt naturligt større arbejdsglæde. Når vi ikke bare tonser løs, men viser og italesætter, at vi har brug for at trives og mærke efter, kan vi være med til at præge arbejdskulturen og give plads til, at vi hver især kan trives.

Hvilke værdier er vigtige for dig på din arbejdsplads?

Den relation, vi har til vores arbejdsgiver, er dynamisk, ligesom alle livets andre forhold. Det er i relationen med andre, at vi udvikler os. Det kræver, at vi er åbne omkring vores ønsker og behov – og at vi er kan mærke, hvordan vi har det.

Hvordan kan det blive endnu bedre at gå på arbejde?

Gør dig tanker og tal med dine kollegaer og din ledelse om, hvordan det kan blive endnu bedre på jeres arbejdsplads. Andre kan ikke vide, hvordan du har det, og hvad du tænker og har brug for.

I vores relationer giver og får vi opmærksomhed og omsorg. Vi lærer af andre og lærer fra os. Vi kan have mange følelser i løbet af en dag – opleve at blive sure, glade, kritiske osv. Men når alt kommer til alt, skal vi holde fokus på, hvordan vi kan nærme os hinanden med de ønsker og behov, vi hver især har. På den måde skaber vi den bedste energi på klinikken og dermed også for os selv.

18 år på samme klinik

Jeg har været ansat i 18 år på den samme private tandklinik. Det har gennem hele min ansættelse været kendetegnende i forholdet mellem arbejdsgiver og mig, at “det finder vi da ud af”.

Alle årene har jeg også oplevet en god forståelse for vigtigheden af kompetenceudvikling og efteruddannelse. Det har bl.a. gjort det muligt, at jeg kunne uddanne mig til psykoterapeut sideløbende med mit tandplejerjob.

Jeg måtte som sagt sande, at jeg havde brug for at tage hånd om mine bekymringer omkring min fremtid i faget og at genfinde arbejdsglæden ved at arbejde aktivt med min selvudvikling. Jeg håber, at mine input og erfaringer kan hjælpe andre og give anledning til udvikling og refleksion.

Rigtig god arbejdslyst på alle planer.

Øvelser til at blive mere bevidst om dig selv

Dette er en invitation til at være opmærksom på dig selv og dine følelser og reaktionsmønstre. Der er ikke noget facit i øvelserne. Du skal blot udføre dem, så de giver mening for dig. Hav tålmodighed med dig selv. Udvikling sker i bølger – lidt frem og lidt tilbage.

BRUG TID PÅ AT OBSERVERE DIG SELV OG DIN KROP

Er der fysiske reaktioner, stemninger eller tanker i løbet af dagen, som du skal være opmærksom på? Enten i samspil med andre eller når du er alene. Du behøver ikke straks at analysere dem, men vend dig stille og roligt til at være venligt observerende. Brug f.eks. sætningen: Hvor interessant at … Måske har du brug for at lave et lille notat om det, så du ikke glemmer det.

HVAD VÆKKER DET I DIG?

Det er ofte i samspil med andre, at vi reagerer eller får følelser eller kropsfornemmelser, der er svære at rumme for os. Måske kan vi ikke lide den del af os selv, der kommer frem, eller de følelser, vi mærker. Det er meget interessant og kan virke afklarende / befriende at finde ud af, hvorfor vi reagerer, som vi gør. Vær nysgerrig på dig selv og ikke dømmende.

KAN DU SE DIT MØNSTER?

Det, du støder på, trækker måske tråde tilbage til tidligere ubearbejdede oplevelser og erfaringer. Tiden er måske kommet til at finde årsagen til bestemte reaktionsmønstre, følelser eller kropsfornemmelser. Her er det vigtigt, at du forholder dig til dig selv som den voksne, omsorgsfulde og venlige person. Denne tilgang har ikke tidligere været mulig, da du var barn eller ung.

VI HAR EN HISTORIE – VI ER IKKE VORES HISTORIE

Når du reflekterer over, hvad der er din historie
– hvad der skete engang, kan det ofte forklare, hvad det er, der trigger dig i nutiden. Den følelsesmæssige belastning fra fortiden ligger og lurer. Men hvor realistisk er det, at det samme vil ske igen? Mange ting har ændret sig siden. Kig på dig selv og dine relationer. Hvad hører fortiden til? Hvad hører nutiden til?

FORTÆL HVORDAN DU HAR DET

Det kræver mod at være sårbar og fortælle åbent, hvordan du virkelig har det – hvad der er vigtigt for dig og hvorfor. Du kan vælge at øve dig på personer, som du har tillid til. Det er også tilladt på forhånd at bede om, at du bliver taget godt imod, når du nu åbner dig. Det er i samværet med andre, at vi udvikler os.

TANDPLEJER OG PSYKOTERAPEUT

Christina Ros er 44 år og har været tandplejer i 18 år. Hun har været ansat ved Tandlægerne Strandbysvinget i Esbjerg, siden hun dimitterede i
I 2016 uddannede hun sig til psykoterapeut ved ID Academy, som er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Psykoterapeutuddannelsen valgte hun bl.a. for selv at få det bedre. Bekymringstanker om bla. at kunne holde til jobbet og fremtiden som tandplejer gav hakker i trivsel og arbejdsglæde. I dag har Christina
egen praksis som psykoterapeut (billedet ovenfor) ved siden af sit job som tandplejer.


© Copyright. Christina Ros.
Psykoterapeut Christina Ros. CVR 42976180. Baldursgade 108, 6700 Esbjerg.